P.P.H.U. "INSTALACJE" Piotr Małachowski.

Firma P.P.H.U. „INSTALACJE” Piotr Małachowski wykonywała instalacje w wielu obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, m.in.:

 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Słowiańskiej w Poznaniu
  ( instalacje grzewcze, kanalizacja deszczowa, odwodnienie dachu)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wojskowej w Poznaniu
  ( instalacje grzewcze i wodno – kanalizacyjne)

 • Obiekty Zakładu Karnego w Oleśnicy
  ( instalacje grzewcze, wodociągowe i hydrantowe)

 • Wieża Kontroli Lotów na lotnisku Ławica w Poznaniu
  ( instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego)

 • Fabryka AVK w Pniewach
  (instalacje wodno-kanalizacyjne)

 • Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie
  (instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z kotłownią gazową)


 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Botanicznej w Poznaniu
  ( instalacje grzewcze, wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, odwodnienie dachu, instalacja hydrantowa, instalacja wentylacji mechanicznej)